Sprog

Sprog

Sæt sproget i bevægelse med yoga! Her kommer et par eksempler på, hvordan krop og sprog kan kombineres – med det formål at øge indlæringen og fremme sprogudviklingen. Tips nr. 1. Save, save brænde. Sid overfor hinanden to og to med spredte ben -tag hinanden i...